JURIDISCHE INFORMATIE

ALDOC-TOPMOTIVE B.V.

Bredaseweg 25
4872 LA Etten-Leur
Nederland
T: +31 76 5305770
F: +31 76 5209411
E: info@aldoc.nl

Management door: DVSE GmbH
KvK-nummer: 20108749
BTW-NR: NL811696145B01

RABO: 18.89.08.714
IBAN: NL38RABO0188908714
BIC: RABONL2U

ALDOC-TOPMOTIVE B.V. is onderdeel van de TOPMOTIVE Group

Disclaimer:

ALDOC-TOPMOTIVE B.V. bekijkt en vernieuwt continu de informatie op haar website. Hoewel dit met de grootst mogelijke zorg gedaan wordt, kunnen de publicaties en de omstandigheden waaronder dit gebeurt kunnen gewijzigd zijn door de tijd heen. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld, noch garanties afgeven voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website staat.

Hetzelfde is zo voor alle internet sites van externe providers waarnaar via links wordt verwezen. Verantwoordelijkheid voor de inhoud en design van deze sites ligt bij de desbetreffende providers.

De inhoud en design van deze internet site zijn beschermd door copyright. Voor iedere verveelvoudiging door kopieën, bewerking, distributie of iedere vorm van gebruik van deze pagina’s of hun inhoud (tekst en beeldmateriaal, grafieken, etc.) zal vooraf schriftelijk toestemming moeten worden afgegeven door ALDOC-TOPMOTIVE B.V., behalve als dergelijk gebruik wordt toegestaan door de wet. De merken en bedrijven die op deze website worden genoemd zijn geregistreerde handelsmerken. Voor zover de inhoud van deze internet site niet is gemaakt door de exploitant, wordt het copyright van derde partijen gerespecteerd.