ALDOC-TOPMOTIVE B.V. bekijkt en vernieuwt continu de informatie op haar website. Hoewel dit met de grootst mogelijke zorg gedaan wordt, kunnen de publicaties en de omstandigheden waaronder dit gebeurt kunnen gewijzigd zijn door de tijd heen. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld, noch garanties afgeven voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website staat.

Hetzelfde is zo voor alle internet sites van externe providers waarnaar via links wordt verwezen. Verantwoordelijkheid voor de inhoud en design van deze sites ligt bij de desbetreffende providers.